Köprü Emergency IP Telefon Sistemi

Areskom İletişim Sistemleri

Köprülerde Acil Durum IP Telefon Sistemi

Danimarka nüfusunun yarısını Avrupa’ya bağlayan bu ulaşım sistemi ( Great Belt Fixed Link ) karayolu ve demiryolu taşımacılığını kapsamaktadır.  6,8 Km uzunluğundaki doğu asma köprüsü ( suspension east bridge ) ve 6,6 Km uzunluğundaki ” Box-girder ” tipte batı köprüsü ve bir demiryolu tüneli ile baraber toplamda 18 Km’lik bir ulaşım sistemidir.

Özellikle köprü üzerinden çok sayıda CCTV kamera sistemleri, rüzgar ve hava durumu değişimlerinin kontrol edilmesi için 7 adet hava durumu – meteoroloji istasyonu, acil durum telefon haberleşme sistemi gibi kritik sistemler bulunmaktadır ( karayolu otoban kısmında her 600 Mt’de bir olacak şekilde )

Uzun yıllardır kullanımda olmasından dolayı güvenlik sistemlerinin güncellenmesi gerekliliği doğmuştur. Güvenlik sistemleri TCP/IP tabanlı hale getirilmiştir ( IP Telefon haberleşme sistemi gibi ). Bu durumda daha yüksek bantgenişlikleri gerekmiştir.

Buradaki sert hava değişimleri ve çevre koşulları ( nem, rüzgar, sıcaklık değişimleri gibi ) düşünüldüğünde ve mevcutta kullanılan bakır kablo altyapısı ile çalışabilen Westermo’nun DDW serisi ( DDW-222 ) Endüstriyel Ethernet Uzatıcıları kullanılmıştır. Bu seçimde 3 kriter ön plana çıkmıştır.

Birisi; mevcut bakır kablo altyapısı kullanıldığından ilave olarak oluşacak yüksek Fiber kablo maliyeti ortadan kalkmıştır

İkincisi; Westermo’nun Endüstriyel SHDSL Ethernet Extender ları 15,3 Mbps hızlara kadar ve 15 Km mesafelere kadar haberleşme imkanı sağlamıştır.

Son olarak; bakır kablo altyapısı üzerinden çalıştığından fiber sistemlerde söz konusu olan sonlandırma gibi daha fazla uzmanlık gerektiren gereksinimler olmadığından hem kurulumu hem de işletiminin kolay ve basit olması

 

Arama