Su – Atıksu Izleme/Monitör Sistemi

Areskom İletişim Sistemleri

üm şehirdeki 200 den fazla su / içilebilir su istasyon ve bileşenlerinden oluşan Su / Atıksu sistemini ( Atık su ve su iyileştirme / proses noktası, pompa istasyonları, booster istasyonları gibi ) oluşmaktadır.Bir çok lokasyon ve istasyon uzak erişim ile monitör edilmekte – izlenmekte ve yönetilmektedir. Bu işlemler Telefon ( PSTN ) modemler ve short-haul modemler ile yapılmaktadır. Son yıllardaki TCP/IP Ethernet sistemlerinin sağladığı esneklik ve güvenilirlilik kapsamında Ethernet Uzatıcılar ile değiştirilmesine karar verilmiştir.

Westermo’nun Endüstriyel Ethernet Extender larının seçilmesinde birden fazla faktör söz konusu olmuştur. Bazıları şu şekilde sıralanabilir;

Özellikle eski var olan sistem, Seri ( Legacy ) ( RS-232/422/485 ) haberleşme temelli çalıştığından, bakır kablo üzerinden çalışmaktaydı. Yeni Endüstriyel SHDSL Ethernet Extender sistemi de var olan hazırdaki bakır kablo alt yapısı ile çalışmaya devam ediyor olması.

Yüksek mesafelerde ve yüksek hızlarda-bandgenişliklerinde ( 15 Km ye kadar ve 15 Mbps a kadar ) çalışabiliyor olması

Esnek ve yedekli multidrop ( atlamalı : daisy chain ) – ring ( halka ) bir topolojiye imkan sağlaması

Mevcutta kullanılmaya devam edilecek Legacy ekipman ve networklerinin ( RS-232 veya RS-422 / 485 arayüzlü ) Ethernet – TCP/IP network cihazları ile birlikte entegre çalışabilmelerini sağlaması

PLC gibi Otomasyon ve SCADA bileşenlerinin uzaktan yönetimine izin vermesi gibi ….

 

Arama