Su Pompa İstasyonu Uzaktan Yönetimi

Areskom İletişim Sistemleri

Su Pompa Yönetim Sistemi

Polanya’da 1993 den beri kullanılan, ülkedeki su arıtma projelerinden biridir. 70 Km uzunluğunda pompa istasyonlarından ve suyun arıtma tesislerine ulaşmasını sağlayan sistemlerden oluşmaktadır.

Son yıllarda esnek ve güvenli bir şekilde remote kontrol ve izleme ihtiyacı duyulmuştur.

Proje kapsamında Westermo’nun GDW-11 485 GSM modemleri su SCADA sisteminin monitör, kontrol ve pompa prosesleri için kullanılmıştır. Mevcuttaki RS-485 arayüzlü PLC lerin GPRS network üzerinden su pompa istasyonları ve iPC server ile veri haberleşmesi sağlanmıştır.

 

Arama