4-20mA İzolatörler

Areskom İletişim Sistemleri

Bir çok-kanallı izolatörde; herbir kanal bağımsız olarak çalışır ve kanallar arasındaki karşılıklı etkileşmeyi ( interaction ) engellemek için diğer lerinden izolelidir. Galvanik yalıtım sayesinde; toprak çevrimleri ortadan kaldırıiır, gürültü düşürülür, transient sinyaller bloklanır.

Arama