ISDN Modemler

Areskom İletişim Sistemleri

Analog telefon hatları yerine sayısal telefon hatlarını kullanan adaptörlerdir. Analog modemlerde 15-20 saniye olan bağlanma süresi ISDN’de 1 saniyeden azdır. Ve ISDN’de veri hızı Analog haberleşmeye göre daha fazladır.

Arama