Medikal Cihazlarının TCP/IP Entegrasyonu

Bu uygulamada seri arayüz RS-232 kullanan medikal ekipmanların hastane veya laboratuar merkezi sistemine nasıl entegre olması önemlidir.

Hastaların verilerinin ve hastane personelinin ( hemşire, teknisyen vb… ) topladığı verilerin hastane merkezi otomasyon sistemine bağlantısı gerektiğinden, merkezi bilgisayar sistemine entegragrasyonu sağlanmıştır.

System Diagram

Benzer ürün ve yazılar

Arama